1. Den mørke middelalder

maal

Mål: 
At konfirmanderne får forståelse for de sociale strukturer i et middelaldersamfund.

noegle

Nøglespørgsmål:
• Hvordan forestiller du dig en by i senmiddelalderen?
• Hvordan ser der ud i vores by?
• Hvad hedder byen?

Scenen skal sættes fra starten. Konfirmanderne skal i tid tilbage til senmiddelalderen, hvor reformationen fandt sted. Derfor begynder vi med en indkredsning vha. musik, billeder og aktiv søgning af oplysninger om senmiddelalderen. De fleste konfirmander ved i forvejen meget om middelalderen, og hurtigt nævner de fx borge, riddere og livlige markedspladser. Det er vigtigt, at det, som konfirmanderne allerede ved, bliver taget alvorligt, samtidig med at de får lejlighed til at gå mere på opdagelse, så de bliver i stand til at opbygge deres eget fiktive sted, X-købing med huse og et kloster, med oplandets borg og små bøndergårde. 

Vi lægger vægt på, at senmiddelalderens hierarkiske samfundsstruktur bliver tydelig, dvs. at både den kirkelige og den verdslige magtstruktur kommer frem. Mennesket er ikke centrum i verden, det er Gud.

Tidsforbrug: ca. 2 timer


Materialer til 1. episode

gron prikPlanlægningsskema  (pdf)

gron prikPlanlægningsskema  (Word)

gron prikByer og huse i middelalderen  (PowerPoint)

gron prikLivet i middelalderen (Videoklip på Youtube)

gron prikSamfundsstrukturen i middelalderen (jpg)

gron prikSamfundsstrukturen i middelalderen (pdf)

gron prikSådan så det ud i Rødding (Fotoalbum)