4. Nye teser på suppen

maal Mål:
At konfirmanderne får kendskab til det evangelisk lutherske gudsbillede.
noegle Nøglespørgsmål:
• Hvad synes din person, at kirken skal fortælle om Gud?
• Hvordan ser Martin Luther ud?
node Salme:
Nu fryde sig hver kristen mand. (DDS 487)
bog3 Fortælling:
2. og 3. kapitel af fortællingen om Martin Luther.

Konfirmandernes egne billeder af Gud og vores relation til Ham skal nu formuleres. På baggrund af sidste episode er det oplagt at fokusere på Guds nåde og barmhjertighed. De udformer i fællesskab fem vigtige udsagn om Gud. I samlet flok begiver vi os til kirkedøren for at proklamere vores opfattelse af Gud – fx: ”Gud har et godt hjerte!”. Men Luther har allerede været der, for på kirkedøren finder vi fem vigtige teser fra Dr. Martin Luther. Reformationen er i gang, ’Nu fryde sig hver kristen mand ...’ 

Med endnu flere kapitler i Luthers fortælling er det også tid at opbygge Luther-figuren, som giver syn for sagen og manden. I næste episode får konfirmanderne endnu flere realiteter på plads om personen, Luther. 

Tidsforbrug: ca. 2 timer. 


Materialer til 4. episode

gron prikPlanlægningsskema (pdf)

gron prikPlanlægningsskema (Word)

gron prikPeterskirken (PowerPoint)

gron prikLuthers ansigt til print (Pdf)

gron prikKap. 2 af fortællingen om Martin Luther (Pdf)

gron prikKap. 3 af fortællingen om Martin Luther (Pdf)

gron prikSådan så det ud i Rødding (Fotoalbum)