8. Vi er alle præster for Vorherre

maal Mål:
At konfirmanderne sammen med menigheden fejrer en evangelisk luthersk gudstjeneste.
node Salmer:
Nu fryde sig hver kristen mand (DDS 487)
Vor Gud han er så fast en borg (DDS 336)
Behold os Herre ved dit ord (DDS 337)
Nu bede vi den Helligånd (DDS 289)
Spænd over os dit himmelsejl (DDS 29)
noegle Nøglespørgsmål:
Hvordan kan vi vise menigheden, hvad Luther har betydet for vores kristentro?

Vi er nået til afslutningen af storylineforløbet, og alle de sidste tråde skal samles. Det gøres dels ved at afrunde fortællingen om Luther og konfirmandernes figurer, og dels ved at holde festgudstjeneste, hvor menigheden oplever noget af det, konfirmanderne har lært.

Vi taler sammen om, at folks tilværelse blev forandret af reformationen. En ny myndighed voksede frem med muligheden for selv at læse evangeliet. Livet i kald og stand blev støttet af Luthers Katekismus. Også Luthers eget liv blev forandret. Konfirmanderne hører om hustruen Katharina, deres seks børn og det store leben i familiens hus. Hvordan mon det gik med bondepigen, smeden, munken og alle de andre figurer? Konfirmanderne beskriver kort, hvad reformationen betød for deres figur.

Syvende episodes formuleringer af bøn, bud og trosbekendelse samt konfirmandernes aktualisering af bibelske lignelser i sjette episode er nu samlet til Konfirmandernes Katekismus, et lille skrift, som er udtryk for deres tro. Denne katekismus anvendes i gudstjenesten, hvor konfirmanderne læser deres bønner og tekster.

Vi øver både oplæsning og Luthers salmer, så vi er klar til en festlig gudstjeneste.

Gudstjenesten bliver et tilløbsstykke, da både konfirmanderne, deres familie og menigheden er stolte og glade. Præsten prædiker som altid om Guds barmhjertighed og evangeliet frihed. Vores Luther-figur er selvfølgelig med i kirken.

I konfirmandlokalet er der efterfølgende en reception, hvor alle konfirmandernes kreationer vises frem.

Tidsforbrug: ca. 2 timer + højmesse og reception.


Materialer til 8. episode

gron prikPlanlægningsskema (pdf)

gron prikPlanlægningsskema (Word)

gron prikArbejdsark-biografi-fortsat (pdf)

gron prikReformationsgudstjeneste - liturgi (pdf)

gron prikReformationsgudstjeneste - intro (pdf)

gron prikReformationsgudstjeneste - forslag til prædiken (pdf)

gron prikReformationsgudstjeneste - forslag til prædiken (lyd/mp3)

gron prikSådan så det ud i Rødding (Fotoalbum)