6. Skrivestuen

maal Mål:
At konfirmanderne for forståelse for, at Bibelen skal fortolkes og tilegnes af det enkelte menneske.
noegle Nøglespørgsmål:
• Hvordan ser der ud på Wartburg?
• Hvordan oversætter du en bibeltekst til nutidssprog?
• Hvordan kan vi videreformidle bibelteksterne?

node Salme:
Vor Gud han er så fast en borg. (DDS 336)
bog3

Fortælling:

5. kapitel i form af brevet fra Luther til Melanchton
6. kapitel af fortællingen om Martin Luther.

Luther opholder sig i skrivestuen på Wartburg forklædt som Junker Jörg. Konfirmanderne møder op uden at vide, hvordan det er gået Luther. Men et brev fra Luther fortæller, at han er i sikkerhed.  Brevet læses op og konfirmanderne hører også fortællingen om hans imponerende bibeloversættelse. De skal nu selv i gang med at oversætte bibeltekster.

Vi hjælper hinanden med de mange svære ord og begreber, og tre lignelser gennemgås. Hvordan kan vi forstå lignelserne, og hvilke budskaber er der? Hver enkelt konfirmand skriver en nutidig fortælling, som skal udfolde en pointe fra en af lignelserne. 

Ligesom Luther skal vi nu videreformidle budskabet. Derfor har vi i et tilstødende lokale indrettet et lille studie, hvor de konfirmander, der har lyst, læser deres fortælling op til kameraet. Filmklippene kan efterfølgende deles på kirkens Facebookside, YouTube eller lignende. Dagens arbejde skal også videreformidles ved den afsluttende gudstjeneste. 

Konfirmandernes familie skal nu have en invitation til festgudstjenesten, som alle kan indstille sig på og glæde sig til. 

Tidsforbrug: ca. 2 timer.


Materialer til 6. episode

gron prikPlanlægningsskema (pdf)

gron prikPlanlægningsskema (Word)

gron prikOrdkort (pdf)

gron prikOrdkort (word)

gron prikForslag til gudstjenesteindbydelse til forældrene (pdf)

gron prikKap. 5 af fortællingen om Martin Luther (Pdf)

gron prikKap. 5 som brev fra Luther til Melanchton (Pdf)

gron prikKap. 6 af fortællingen om Martin Luther (Pdf)

gron prikSådan så det ud i Rødding (Fotoalbum)