7. Det teologiske værksted

maal Mål:
At konfirmanderne i fællesskab nyformulerer den evangelisk lutherske lære.
noegle

Nøglespørgsmål:
• Hvordan formidler Luther sin nye lære til folk, der endnu ikke kan læse?
• Hvad skrev Luther om det centrale i kristentroen?
• Hvad er det centrale i kristentroen? 

node Salme:
Behold os Herre ved dit ord. (DDS 337)
bog3

Fortælling:
7. kapitel af fortællingen om Martin Luther.

Luther er tilbage i Wittenberg i sin gamle klædning. Reformationen har afdækket et behov for at mennesker oplæres i den kristne tro. Luther skrev derfor Den lille Katekismus, som vi præsenterer for konfirmanderne. Hovedvægten lægges på De ti bud, Trosbekendelsen, Fadervor og sakramenterne dåb og nadver.

Konfirmanderne arbejder med deres egne erfaringer og formuleringer. Vi stiller fire spørgsmål: Hvad tror vi på? Hvad er rigtigt og forkert at gøre? Hvordan kan vi bede til Gud? Hvordan kan vi leve med vores tro? 

Ved hjælp af forskellige arbejdsformer finder vi mulige svar - sammen og enkeltvis. 

Som en hjemmeopgave, skal konfirmanderne spørge deres bedsteforældre, hvordan de har oplevet Luthers Lille Katekismus, da de var konfirmander. 

Tidsforbrug: ca. 2 timer. 

Efterfølgende samles og opsummeres konfirmandernes arbejde af præsten, der er redaktøren af ’Konfirmandernes Katekismus’.


Materialer til 7. episode

gron prikPlanlægningsskema (pdf)

gron prikPlanlægningsskema (Word)

gron prikArbejdsark bøn (pdf)

gron prikKap. 7 af fortællingen om Martin Luther (Pdf)

gron prikSådan så det ud i Rødding (Fotoalbum)